För islandshäst
Stallplats i lösdriften
kostar fr. o. m. oktober 2022:

  • 1500:-/mån, då ingår, 3-4 utfodringar, daglig tillsyn och tillgång till box eller spilta vid behov, utsläpp vardagar
  • 1-2 ggr/månad stalltjänst 

Stallplats med egen boxplats i vårt stall i anslutning till ridhuset kostar:

  • 2400:-/mån, utevistelse i flocken, eller om man så vill egen rasthage, utsläpp vardagar, 3-4 utfodringar, daglig tillsyn ingår, s
  • 1-2 ggr/månad stalltjänst

Unghästar:  700:- /mån.


Övrigt:

Tillgång till ridhus/ridbana, spolspilta, tvättmaskin mm.Välkomna!

Låter det intressant? 

Kontakta Karina Eklund tel. 070-527 92 52