Vi har för tillfället 24 privathästar innackorderade   
 

 

Stallplats i lösdriften kostar fr. o. m. våren 2015:

  • 1500:-/mån, då ingår grovfoder, utfodring, stallströ, samt daglig tillsyn och tillgång till box eller spilta vid behov. 
  • 1-2 ggr/månad ingår stalltjänst torsdag kväll eller söndag morgon.

Stallplats med egen boxplats i vårt stall i anslutning till ridhuset kostar:

  • 2500:-/mån, utevistelse i flocken, eller om man vill egen liten rasthage, då sköter man in-och utsläpp själv eller samordnar med övriga innackorderingar som står på box nattetid
    Grovfoder, utfodring, stallströ, samt daglig tillsyn ingår även här, även stalltjänst.

    Rabatt vid hyra av fler boxar = 250:-/box

 

För unghästar kostar det 700:- /mån.

 

Låter det intressant? 

 

Kontakta Karina Eklund tel. 070-527 92 52
eller Jenna Eklund tel. 073-691 49 36